Genre: Drama

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! New

Thịnh Thế Lê Hoa Điện New

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới New

Dị Nhân Quán New

Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ New

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử New

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua New

Ám Dạ Vô Thường New

Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta New

Thiên giá sủng thê: Tổng tài phu nhân đừng hòng trốn New

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu New

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam New

Nhân Chất Tình Nhân

Summer Time Render New

Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu

Tân Nương Thế Thân New

Ai ga Shinu no wa Kimi no Sei New

Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi

Nữ Đế Học Dốt New

Mới cập nhật