Genre: Historical

Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều

Thông Linh Phi New

Ma Đạo Tổ Sư - Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm New

Nhất Đại Linh Hậu New

Tam Quốc Chí Dị New

Shuumatsu no Valkyrie New

Vương Gia ! Không nên a ! New

Ác nữ hoàng hậu New

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! New

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương New

Lưỡng bất nghi New

Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt New

Mùa Đông Tăm Tối New

Manh Thê Thực Thần New

Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu! New

Phượng Hoàng New

Matsurika Kanriden New

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển New

Mới cập nhật