Genre: Horror

Danh Môn Chí Ái

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! New

Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều

Hotboy Quốc Dân Là Nữ New

Thịnh Thế Lê Hoa Điện New

Hoàng phi 9000 tuổi New

Tiên Giới Quy Lai New

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị New

Luôn Có Yêu Quái New

Đường Tăng Cũng Quyến Rũ New

Nữ Đế Học Dốt New

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử New

Enen no Shouboutai New

Kiếp Thiên Vận New

Shuumatsu no Valkyrie New

Bách Yêu Dị Văn New

Mạnh Nhất Lịch Sử New

Quyền Bá Thiên Hạ New

Ta Là Phế Vật New

Tuyệt Thế Chiến Hồn New

Mới cập nhật