Genre: Comic

Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều

Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể New

Sinh Sinh Tương Thác New

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Trái Tim Bí Ẩn New

Chạy đi âm sai New

Luyến Ái Bạo Quân

Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi

Shokuryo Kyoshitsu - Lớp học ăn thịt New

Tướng Quân Mời Xuất Đạo

Kế Sắc Đào Thê

Lạ Lone

Độc Nhãn Ác Ma Của Ta

Mới cập nhật