Genre: Truyện Màu

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! New

Hotboy Quốc Dân Là Nữ New

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen New

Thịnh Thế Lê Hoa Điện New

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm New

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên New

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới New

Tinh Võ Thần Quyết New

Tam Quốc Chí Dị New

Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng New

Tuyệt Thế Chiến Hồn New

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Dục huyết Thương hậu

Đế Vương Trắc

Thông Linh Phi New

Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh

Yêu Nhan Lệnh

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc New

Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Mới cập nhật