Genre: Ngôn Tình

Ác ma đừng hôn tôi New

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê New

Bí Mật Của Thiên Kim New

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới New

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần New

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét New

Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch New

Tháng Sáu Kì Diệu New

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt New

Không Được Đâu Tổng Tài Đại Nhân New

Tướng quân xin xuất chinh New

Thác Ái Tổng Tài Điềm Sủng Nhất Sinh New

Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia New

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc New

Yêu Nhan Lệnh New

Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên New

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối New

Beauty And Demon New

Vương Gia ! Không nên a ! New

Mới cập nhật