Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta New

Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 3 New

Luôn Có Yêu Quái New

Luyến Ái Sinh Tử Bộ New

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Lại Gặp Được Em New

Linh Kiếm Tôn New

Lưỡng bất nghi New

Luận Cách Yêu Của Chứng Sợ Phụ Nữ New

Lang Hoàn Thư Viện New

Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau New

Lãnh Huyết Tổng Tài Đích Tâm Kiên Thê New

Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta New

Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2 New

Lovecome Like A Demon New

Liêu liêu trai New

Linh Vực New

Love Live! - School Idol Project New

Mới cập nhật