Ám luyến thành hôn

Description:
Một hồi chia tay, Lý Tử Mặc cắt đi mái tóc dài, cắt luôn kỉ niệm 4 năm qua. Một hồi say rượu, thì lại nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn! Đối phương còn là một ông già 30 tuổi! Hôn nhân này bắt buộc phải li rồi! Ngày thứ 2 lại phát hiện anh ta là giáo sư mới đến của trường! Sau khi Lý Tử Mặc bị vị giáo sư mới này kéo vào phòng làm việc, nước mắt lưng tròng nói “ giáo sư Cố, anh muốn làm gì?” vị giáo sư Cố hóa sói ghé sát bên tai cô cười cười, “em, nói, xem?”
Newest Chapters
Chapters List

1.Ám luyến thành hôn - Chapter 1

2.Ám luyến thành hôn - Chapter 2

3.Ám luyến thành hôn - Chapter 3

4.Ám luyến thành hôn - Chapter 4

5.Ám luyến thành hôn - Chapter 5

6.Ám luyến thành hôn - Chapter 6

7.Ám luyến thành hôn - Chapter 7

8.Ám luyến thành hôn - Chapter 8

9.Ám luyến thành hôn - Chapter 9

10.Ám luyến thành hôn - Chapter 10

11.Ám luyến thành hôn - Chapter 11

12.Ám luyến thành hôn - Chapter 12

13.Ám luyến thành hôn - Chapter 13

14.Ám luyến thành hôn - Chapter 14

15.Ám luyến thành hôn - Chapter 15

16.Ám luyến thành hôn - Chapter 16

17.Ám luyến thành hôn - Chapter 17

18.Ám luyến thành hôn - Chapter 18

19.Ám luyến thành hôn - Chapter 19

20.Ám luyến thành hôn - Chapter 20

21.Ám luyến thành hôn - Chapter 21

22.Ám luyến thành hôn - Chapter 22

23.Ám luyến thành hôn - Chapter 23

24.Ám luyến thành hôn - Chapter 24

25.Ám luyến thành hôn - Chapter 25

26.Ám luyến thành hôn - Chapter 25.5

27.Ám luyến thành hôn - Chapter 26

28.Ám luyến thành hôn - Chapter 27

29.Ám luyến thành hôn - Chapter 28

30.Ám luyến thành hôn - Chapter 29

31.Ám luyến thành hôn - Chapter 30

32.Ám luyến thành hôn - Chapter 31

33.Ám luyến thành hôn - Chapter 32

34.Ám luyến thành hôn - Chapter 33

35.Ám luyến thành hôn - Chapter 34

36.Ám luyến thành hôn - Chapter 35

37.Ám luyến thành hôn - Chapter 36

38.Ám luyến thành hôn - Chapter 37

39.Ám luyến thành hôn - Chapter 38

40.Ám luyến thành hôn - Chapter 39

41.Ám luyến thành hôn - Chapter 40

42.Ám luyến thành hôn - Chapter 41

43.Ám luyến thành hôn - Chapter 42

44.Ám luyến thành hôn - Chapter 43

45.Ám luyến thành hôn - Chapter 44

46.Ám luyến thành hôn - Chapter 45

47.Ám luyến thành hôn - Chapter 46

48.Ám luyến thành hôn - Chapter 47

49.Ám luyến thành hôn - Chapter 48

50.Ám luyến thành hôn - Chapter 49

51.Ám luyến thành hôn - Chapter 50

52.Ám luyến thành hôn - Chapter 51

53.Ám luyến thành hôn - Chapter 52

54.Ám luyến thành hôn - Chapter 53

55.Ám luyến thành hôn - Chapter 54

56.Ám luyến thành hôn - Chapter 55

57.Ám luyến thành hôn - Chapter 56

58.Ám luyến thành hôn - Chapter 57

59.Ám luyến thành hôn - Chapter 58

60.Ám luyến thành hôn - Chapter 59

61.Ám luyến thành hôn - Chapter 60

62.Ám luyến thành hôn - Chapter 61

63.Ám luyến thành hôn - Chapter 62

64.Ám luyến thành hôn - Chapter 63

65.Ám luyến thành hôn - Chapter 64

66.Ám luyến thành hôn - Chapter 65

67.Ám luyến thành hôn - Chapter 66

68.Ám luyến thành hôn - Chapter 67

69.Ám luyến thành hôn - Chapter 68

70.Ám luyến thành hôn - Chapter 69

71.Ám luyến thành hôn - Chapter 70

72.Ám luyến thành hôn - Chapter 71

73.Ám luyến thành hôn - Chapter 72

74.Ám luyến thành hôn - Chapter 73

75.Ám luyến thành hôn - Chapter 74

76.Ám luyến thành hôn - Chapter 75

77.Ám luyến thành hôn - Chapter 76

78.Ám luyến thành hôn - Chapter 77

79.Ám luyến thành hôn - Chapter 78

80.Ám luyến thành hôn - Chapter 79

81.Ám luyến thành hôn - Chapter 80

82.Ám luyến thành hôn - Chapter 81

83.Ám luyến thành hôn - Chapter 83

84.Ám luyến thành hôn - Chapter 84

85.Ám luyến thành hôn - Chapter 84

86.Ám luyến thành hôn - Chapter 85

87.Ám luyến thành hôn - Chapter 86

88.Ám luyến thành hôn - Chapter 87

89.Ám luyến thành hôn - Chapter 88

90.Ám luyến thành hôn - Chapter 89

91.Ám luyến thành hôn - Chapter 90

92.Ám luyến thành hôn - Chapter 91

93.Ám luyến thành hôn - Chapter 92

94.Ám luyến thành hôn - Chapter 93

95.Ám luyến thành hôn - Chapter 94

96.Ám luyến thành hôn - Chapter 95

97.Ám luyến thành hôn - Chapter 96

98.Ám luyến thành hôn - Chapter 97

99.Ám luyến thành hôn - Chapter 98

100.Ám luyến thành hôn - Chapter 99

101.Ám luyến thành hôn - Chapter 100

102.Ám luyến thành hôn - Chapter 101

Truyện mới cập nhật