Ẩn Thế Hoa Tộc

Description:
Một cô gái có huyết thống hiếm có sắp thức tỉnh, dưới sự chỉ dẫn của tarot, lắng nghe tiên đoán về cái tên của chính mình, từ trên lưng của cô ấy mọc ra những chiếc vảy và lông chim . . . Bạch Mặc Đào ! Vận mệnh mà cô lựa chọn là màu trắng hay màu đen ?
Newest Chapters
Chapters List

1.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 0

2.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 0.5

3.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 0.6

4.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 1

5.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 2

6.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 3

7.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 4

8.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 5

9.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 6

10.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 7

11.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 8

12.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 9

13.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 10

14.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 11

15.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 12

16.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 13

17.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 14

18.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 15

19.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 16

20.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 17

21.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 18

22.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 20

23.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 20

24.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 21

25.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 22

26.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 23

27.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 24

28.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 25

29.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 26

30.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 27

31.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 28

32.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 30

33.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 31

34.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 32

35.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 33

36.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 34.1

37.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 34.2

38.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 34.2

39.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 35

40.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 36

41.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 37

42.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 37

43.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 38

44.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 35

45.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 36

46.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 37

47.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 38

48.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 39

49.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 40

50.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 41

51.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 42

52.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 43

53.Ẩn Thế Hoa Tộc - Chapter 43

Truyện mới cập nhật