BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống

Description:
Mục Ninh Khê cho biết, con đường dài nhất mà cô ấy đã đi chính là cái bẫy của Mặc tổng! 5 năm trước, cô và người đàn ông đó bị hạ thuốc và sau đó phát sinh quan hệ. 5 năm sau, đứa con đáng yêu dẫn cô đến trước mặt tổng tài nói: “ Mami, con tìm thấy baba rồi! ông ấy sẽ nuôi con, cũng sẽ yêu thương mẹ nữa đó! “ Mặc Khải Ngao ôm lấy eo của Mục Ninh Khê, âu yếm nói: “Bà xã, đứa con thứ hai phải nhân lúc sớm thì tình anh em tụi nhỏ mới thân thiết hơn được! “ Mục Ninh Khê: “.....”
Newest Chapters
Chapters List

1.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 1

2.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 2

3.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 3

4.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 4

5.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 5

6.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 6

7.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 7

8.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 8

9.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 9

10.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 10

11.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 11

12.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 12

13.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 13

14.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 14

15.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 15

16.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 16

17.BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống - Chapter 17

18.Baba Đẹp Trai - Chap 18

19.Baba Đẹp Trai - Chap 19

20.Baba Đẹp Trai - Chap 20

21.Baba Đẹp Trai - Chap 21: Huyên Huyên nhận ra baba rồi <3

22.Baba Đẹp Trai - Chap 22: Cha con nhận nhau

23.Baba Đẹp Trai - Chap 23

24.Baba Đẹp Trai - Chap 24

25.Baba Đẹp Trai - Chap 25

26.Baba Đẹp Trai - Chap 26

27.Baba Đẹp Trai - Chap 27

28.Baba Đẹp Trai - Chap 28

29.Baba Đẹp Trai - Chap 29

30.Baba Đẹp Trai - Chap 30

31.Baba Đẹp Trai - Chap 31

32.Baba Đẹp Trai - Chap 32

33.Baba Đẹp Trai - Chap 33

34.Baba Đẹp Trai - Chap 34

35.Baba Đẹp Trai - Chap 35

36.Baba Đẹp Trai - Chap 36

37.Baba Đẹp Trai - Chap 37

38.Baba Đẹp Trai - Chap 38

39.Baba Đẹp Trai - Chap 39

40.Baba Đẹp Trai - Chap 40

41.Baba Đẹp Trai - Chap 41

42.Baba Đẹp Trai - Chap 42

43.Baba Đẹp Trai - Chap 43

44.Baba Đẹp Trai - Chap 44

45.Baba Đẹp Trai - Chap 45

46.Baba Đẹp Trai - Chap 46

47.Baba Đẹp Trai - Chap 47

48.Baba Đẹp Trai - Chap 48

49.Baba Đẹp Trai - Chap 49

50.Baba Đẹp Trai - Chap 50

51.Baba Đẹp Trai - Chap 51

52.Baba Đẹp Trai - Chap 52

53.Baba Đẹp Trai - Chap 53 [17/5/2020]

54.Baba Đẹp Trai - Chap 54 [17/5/2020]

55.Baba Đẹp Trai - Chap 55 [27/5/2020]

56.Baba Đẹp Trai - Chap 56 [27/5/2020]

Truyện mới cập nhật