Citrus (Saburouta)

Description:
Nhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei - hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn.
Newest Chapters
Chapters List

1.Citrus (Saburouta) - Chapter 1

2.Citrus (Saburouta) - Chapter 1.1

3.Citrus (Saburouta) - Chapter 2

4.Citrus (Saburouta) - Chapter 3

5.Citrus (Saburouta) - Chapter 4

6.Citrus (Saburouta) - Chapter 5

7.Citrus (Saburouta) - Chapter 5.1

8.Citrus (Saburouta) - Chapter 6

9.Citrus (Saburouta) - Chapter 7

10.Citrus (Saburouta) - Chapter 8

11.Citrus (Saburouta) - Chapter 9

12.Citrus (Saburouta) - Chapter 10

13.Citrus (Saburouta) - Chapter 11

14.Citrus (Saburouta) - Chapter 12

15.Citrus (Saburouta) - Chapter 12.1

16.Citrus (Saburouta) - Chapter 13

17.Citrus (Saburouta) - Chapter 13.1

18.Citrus (Saburouta) - Chapter 14

19.Citrus (Saburouta) - Chapter 15

20.Citrus (Saburouta) - Chapter 16

21.Citrus (Saburouta) - Chapter 17

22.Citrus (Saburouta) - Chapter 17.5

23.Citrus (Saburouta) - Chapter 18

24.Citrus (Saburouta) - Chapter 19

25.Citrus (Saburouta) - Chapter 20

26.Citrus (Saburouta) - Chapter 21

27.Citrus (Saburouta) - Chapter 22

28.Citrus (Saburouta) - Chapter 23

29.Citrus (Saburouta) - Chapter 24

30.Citrus (Saburouta) - Chapter 25

31.Citrus (Saburouta) - Chapter 26

32.Citrus (Saburouta) - Chapter 27

33.Citrus (Saburouta) - Chapter 28

34.Citrus (Saburouta) - Chapter 29

35.Citrus (Saburouta) - Chapter 30

36.Citrus (Saburouta) - Chapter 31

37.Citrus (Saburouta) - Chapter 32

38.Citrus (Saburouta) - Chapter 33

39.Citrus (Saburouta) - Chapter 34

40.Citrus (Saburouta) - Chapter 35

41.Citrus (Saburouta) - Chapter 36

42.Citrus (Saburouta) - Chapter 37

43.Citrus (Saburouta) - Chapter 38

44.Citrus (Saburouta) - Chapter 39

45.Citrus (Saburouta) - Chapter 40

46.Citrus (Saburouta) - Chapter 41

47.Citrus (Saburouta) - Chapter 42

Truyện mới cập nhật