Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế

Description:
Sau khi trọng sinh ở dị giới, ta trở thành hoàng nữ duy nhất của đế quốc ogeulli. Nhưng mà từ khi sinh ra, ta đã bị ngập tràn tầm mắt vây quanh --- Lí do chỉ có một. Cha của ta là kẻ điên, nhờ vào phản loạn mới bước lên ngôi vị hoàng đế phản Vương, hi thế bạo quân làm cho cả đại lục lâm vào khủng hoảng , có một người cha giết hại thê tử làm bữa sáng.......Ta thật sự có thể sống sót sao?
Newest Chapters
Chapters List

1.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 1

2.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 2

3.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 3

4.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 4

5.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 5

6.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 6

7.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 7

8.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 8

9.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 9

10.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 10

11.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 11

12.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 12

13.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 13

14.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 14

15.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 15

16.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 16

17.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 17

18.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 18

19.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 19

20.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 20

21.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 21

22.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 22

23.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 23

24.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 24

25.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 25

26.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 26

27.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 27

28.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 28

29.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 29

30.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 30

31.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 31

32.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 32

33.Con Gái Duy Nhất Của Hoàng Đế - Chapter 33

Truyện mới cập nhật