Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi

Description:
Khi cuốn sách vận mệnh có thể miêu tả và thay đổi tương lai, khi nhân vật dưới ngòi bút trở thành hiện thực sống động, thế giới truyện tranh và thế giới hiện thực trùng lặp. Nữ sinh viên đại học bình thường Lạc Ưu Thuyên sắp trải qua những trải nghiệm chưa từng có và bắt đầu một cuộc hành trình mạo hiểm…. nhà họa sĩ thâm tàng bất lộ, nhân vật truyện tranh thân mang dị năng, thiếu gia bá đạo bên cạnh, nữ sát thủ thần bí, rốt cuộc ai đại diện chi chính nghĩa, ai mới là người ác?
Newest Chapters
Chapters List

1.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 0

2.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 1

3.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 2

4.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 3

5.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 4

6.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 5

7.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 6

8.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 7

9.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 8

10.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 9

11.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 10

12.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 11

13.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 12

14.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 13

15.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 14

16.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 15

17.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 16

18.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 17

19.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 18

20.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 19

21.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 20

22.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 21

23.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 22

24.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 23

25.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 24

26.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 25

27.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 26

28.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 27

29.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 28

30.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 29

31.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 30

32.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 31

33.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 32

34.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 33

35.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 34

36.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 35

37.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 36

38.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 37

39.Cuốn Sách Vận Mệnh Của Tôi - Chapter 38

Truyện mới cập nhật