Dị Nhân Quán

Description:
Edogawa Ranpo là bút danh của Hirai Tarou, một tác giả, nhà phê bình nổi tiếng người Nhật. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tiểu thuyết bí ẩn tại Nhật Bản, rất nhiều những tác giả hiện đại đã lấy cảm hứng sáng tác từ những tác phẩm của Hirai Tarou. Ví dụ như cái tên của Thám tử nhí Edogawa Conan chính là được lấy từ bút danh Edogawa Ranpo, hay chi tiết kinh dị “Cái ghế người” của họa sĩ manga kinh dị nổi tiếng Junji Itou cũng bắt nguồn từ tiểu thuyết của Hirai Tarou, vân vân... Điểm thú vị của các tác phẩm do Hirai Tarou tạo ra không phải ở những yếu tố kinh dị hay ma quỷ, chúng thường đi sâu vào tâm lý, mặt tối của con người và lý do thúc đẩy họ thực hiện hành vi tội ác. Edogawa Ranpo Dị Nhân Quán là bộ truyện tranh được minh họa bởi Yamaguchi Masakazu, nội dung dựa theo những câu chuyện của Hirai Tarou với nhân vật chính là một tiểu thuyết gia tên là Edogawa Ranpo.
Newest Chapters
Chapters List

1.Dị Nhân Quán - Chapter 1

2.Dị Nhân Quán - Chapter 2

3.Dị Nhân Quán - Chapter 3

4.Dị Nhân Quán - Chapter 4

5.Dị Nhân Quán - Chapter 5

6.Dị Nhân Quán - Chapter 6

7.Dị Nhân Quán - Chapter 7

8.Dị Nhân Quán - Chapter 8

9.Dị Nhân Quán - Chapter 9

10.Dị Nhân Quán - Chapter 10

11.Dị Nhân Quán - Chapter 11

12.Dị Nhân Quán - Chapter 12

13.Dị Nhân Quán - Chapter 13

14.Dị Nhân Quán - Chapter 14

15.Dị Nhân Quán - Chapter 15

16.Dị Nhân Quán - Chapter 16

17.Dị Nhân Quán - Chapter 17

18.Dị Nhân Quán - Chapter 18

19.Dị Nhân Quán - Chapter 19

20.Dị Nhân Quán - Chapter 20

21.Dị Nhân Quán - Chapter 21

22.Dị Nhân Quán - Chapter 22

23.Dị Nhân Quán - Chapter 23

24.Dị Nhân Quán - Chapter 24

25.Dị Nhân Quán - Chapter 25

26.Dị Nhân Quán - Chapter 26

27.Dị Nhân Quán - Chapter 27

28.Dị Nhân Quán - Chapter 28

29.Dị Nhân Quán - Chapter 29

30.Dị Nhân Quán - Chapter 30

31.Dị Nhân Quán - Chapter 31

32.Dị Nhân Quán - Chapter 32

33.Dị Nhân Quán - Chapter 33

34.Dị Nhân Quán - Chapter 34

35.Dị Nhân Quán - Chapter 35

36.Dị Nhân Quán - Chapter 36

37.Dị Nhân Quán - Chapter 37

38.Dị Nhân Quán - Chapter 38

39.Dị Nhân Quán - Chapter 39

40.Dị Nhân Quán - Chapter 40

41.Dị Nhân Quán - Chapter 41

42.Dị Nhân Quán - Chapter 42

43.Dị Nhân Quán - Chapter 43

44.Dị Nhân Quán - Chapter 44

45.Dị Nhân Quán - Chapter 45

46.Dị Nhân Quán - Chapter 46

47.Dị Nhân Quán - Chapter 47

48.Dị Nhân Quán - Chapter 48

49.Dị Nhân Quán - Chapter 49

50.Dị Nhân Quán - Chapter 50

51.Dị Nhân Quán - Chapter 51

52.Dị Nhân Quán - Chapter 52

53.Dị Nhân Quán - Chapter 53

54.Dị Nhân Quán - Chapter 54

55.Dị Nhân Quán - Chapter 55

56.Dị Nhân Quán - Chapter 56

57.Dị Nhân Quán - Chapter 57

58.Dị Nhân Quán - Chapter 58

59.Dị Nhân Quán - Chapter 59

60.Dị Nhân Quán - Chapter 60

61.Dị Nhân Quán - Chapter 61

62.Dị Nhân Quán - Chapter 62

63.Dị Nhân Quán - Chapter 63

64.Dị Nhân Quán - Chapter 64

65.Dị Nhân Quán - Chapter 65

66.Dị Nhân Quán - Chapter 66

67.Dị Nhân Quán - Chapter 67

68.Dị Nhân Quán - Chapter 68

69.Dị Nhân Quán - Chapter 69

70.Dị Nhân Quán - Chapter 70

71.Dị Nhân Quán - Chapter 71

72.Dị Nhân Quán - Chapter 72

73.Dị Nhân Quán - Chapter 73

74.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 74

75.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 75

76.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 76

77.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 77

78.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 78

79.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 79

80.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 80

81.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 81

82.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 82

83.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 83

84.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 84

85.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 85

86.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 86

87.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 87

88.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 88

89.Edogawa Ranpo Ijinkan - Chapter 89

Truyện mới cập nhật