Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch

Description:
Hác Giai Mỹ không thể ngờ rằng, là sau khi cô uống rượu say lại cùng lên giường với Boss của mình! Sau đó thì hành vi của Boss siêu lạ thường! Đói bụng thì mời đi ăn, đánh lộn với đồng nghiệp thì tìm cách trút giận giùm, ngay cả đi coi mắt, boss cũng đi theo ngồi bên cạnh, kén cá chọn canh, khen ngợi đó là vì muốn giữ cửa cho nhân viên! "Hmm, Tổng tài đại nhân, anh...có phải anh muốn theo đuổi tôi không?" "Bảo bối, phản ứng của em có chút chậm chạp rồi đấy"!
Newest Chapters
Chapters List

1.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 1

2.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 2

3.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 3

4.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 4

5.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 5

6.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 6

7.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 7

8.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 8

9.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 9

10.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 10

11.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 11

12.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 12

13.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 13

14.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 14

15.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 15

16.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 15.5

17.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 16

18.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 17

19.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 18

20.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 19

21.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 20

22.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 21

23.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 22

24.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 23

25.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 24

26.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 25

27.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 26

28.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 27

29.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 28

30.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 29

31.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 30

32.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 31

33.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 32

34.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 33

35.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 34

36.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 35

37.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 36

38.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 37

39.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 38

40.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 39

41.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 40

42.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 41

43.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 42

44.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 43

45.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 44

46.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 45

47.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 46

48.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 47

49.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 48

50.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 49

51.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 50

52.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 51

53.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 52

54.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 53

55.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 54

56.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 55

Truyện mới cập nhật