Hoàng phi 9000 tuổi

Description:
Thống soái Diệp gia quân bất khả chiến bại, lại vì bị kẻ gian hãm hại, chết thảm sa trường. Ông trời thương xót, cho ta trọng sinh, không ngờ rằng lại thành một cung nhân! Còn xém chút nữa bị vương gia tàn phế đòi mạng!? Ai tới nói cho ta biết, vị vương gia này sao lại động một tý là đòi ôm? Còn muốn hôn!?? Một người là nô tài bị vứt bỏ, một người là vương gia chịu bao ánh mắt lạnh nhạt, cuộc gặp gỡ định mệnh, cùng nhau viết nên vương triều thịnh thế.
Newest Chapters
Chapters List

1.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 1

2.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 2

3.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 3

4.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 4

5.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 5

6.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 6

7.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 7

8.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 8

9.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 9

10.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 10

11.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 11

12.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 12

13.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 13

14.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 14

15.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 15

16.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 16

17.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 17

18.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 18

19.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 19

20.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 20

21.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 21

22.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 22

23.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 23

24.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 24

25.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 25

26.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 26

27.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 27

28.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 28

29.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 29

30.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 30

31.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 31

32.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 32

33.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 33

34.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 34

35.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 35

36.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 36

37.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 37

38.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 38

39.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 39

40.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 40

41.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 41

42.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 42

43.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 43

44.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 44

45.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 45

46.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 46

47.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 47

48.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 48

49.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 49

50.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 50

51.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 51

52.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 52

53.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 53

54.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 54

55.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 55

56.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 56

57.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 57

58.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 58

59.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 59

60.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 60

61.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 61

62.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 62

63.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 63

64.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 64

65.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 65

66.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 66

67.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 67

68.Hoàng phi 9000 tuổi - Chapter 68

Truyện mới cập nhật