Huynh khống công tước gả không được

Description:
Đường đường là thiên kim quý tộc lại bị ép gả cho một núi băng di động nổi tiếng bừa bãi, đây quả là bi kịch của nhân gian mà! Không ngờ tới núi băng mà cũng có lúc xuân về hoa nở…. chỉ là ngươi cười với anh của ngươi ôn nhu như vậy thật sự được sao! Hoàng đế bệ hạ, ta thật sự không có ý nghĩ nào khác đối với em trai công tước của ngài đâu! Tin ta đi!
Newest Chapters
Chapters List

1.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 1

2.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 2

3.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 3

4.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 4

5.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 5.1

6.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 5.2

7.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 6

8.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 7.2

9.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 7.1

10.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 8

11.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 9.1

12.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 9.2

13.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 10

14.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 11.1

15.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 11.2

16.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 12

17.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 13.1

18.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 13.2

19.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 14

20.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 15.1

21.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 15.2

22.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 16

23.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 17.1

24.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 17.2

25.Huynh khống công tước gả không được - Chapter 18

Truyện mới cập nhật