Lạ Lone

Description:
Chuyện về cô gái nghèo hàng ngày đi bưng măm bán kim cương dạo... Chắc nhiều bạn biết truyện chữ rồi hen =)) Người vẽ: https://www.facebook.com/con.meo.khon.nan Link truyện chữ và nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2188027784544247&id=2150929571587402
Newest Chapters
Chapters List
Truyện mới cập nhật