Một lời không hợp liền hút máu

Description:
Để điều tra chân tướng 3 năm trước anh trai đột nhiên mất tích, Diệp Sơ Khảo đã đến học viện mĩ thuật trứ danh. Vì cô vô tình phát hiện được anh trai mình có liên quan đến một bức tranh ở học viện đó, đêm đến cô liền lẻn vào xem, bất ngờ bị một chàng trai lạ mặt bịch miệng ở đằng sau. Khi trốn thoát khỏi chàng trai lạ mặt ấy, bỗng nhiên có một bầy dơi xung quanh cô và kéo cô vào bức tranh đó, khi mở mắt tỉnh dậy cô thấy mình ở một nơi kì lạ và có một chàng trai đang nằm ở trong một chiếc hòm quan tài...
Newest Chapters
Chapters List

1.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 1

2.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 2

3.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 3

4.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 4

5.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 5

6.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 5.5

7.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 6

8.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 7

9.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 8

10.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 9

11.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 10

12.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 11

13.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 12

14.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 13

15.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 14

16.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 15

17.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 16

18.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 17

19.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 18

20.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 19

21.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 20

22.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 21

23.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 22

24.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 23

25.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 24

26.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 25

27.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 26

28.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 27

29.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 28

30.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 29

31.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 30

32.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 31

33.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 32

34.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 33

35.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 34

36.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 35

37.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 36

38.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 37

39.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 38

40.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 39

41.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 40

42.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 41

43.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 42

44.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 43

45.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 44

46.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 45

47.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 46

48.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 47

49.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 48

50.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 49

51.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 50

52.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 51

53.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 52

54.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 53

55.Một lời không hợp liền hút máu - Chapter 54

Truyện mới cập nhật