Nam phi nữ tướng

Description:
Nhị công tử vô tích sự của phủ thừa tướng Liễu Nhược Trần được tỷ tỷ là Liễu Như Loan cổ vũ, cuối cùng cũng lấy lại dũng khí đi tham gia khoa cử. Nhưng mà không ngờ đến, ngày đó hai người cùng ăn chung một quả lê, ngày thứ 2 tỉnh lại, lại bị hoán đổi thân thể cho nhau…. Cô ấy thay đệ đê đi thi khoa cử. Nhưng…. bởi vì bản thân tỷ tỷ phải tham gia tuyển tú, cậu ấy đành phải nhập cung, trở thành một người trong hậu cung giai lệ, cũng may tính cách của cậu ấy tương đối an tĩnh, hợp với vai diễn thiên kim đại tiểu thư. Nhưng mà vận mệnh không buông tha cho bọn họ, vẫn không tìm ra cách hoán đổi lại thân thể, hoàng thượng liền muốn cô ấy thị tẩm rồi!!!...
Newest Chapters
Chapters List

1.Nam phi nữ tướng - Chapter 1

2.Nam phi nữ tướng - Chapter 2

3.Nam phi nữ tướng - Chapter 3

4.Nam phi nữ tướng - Chapter 4

5.Nam phi nữ tướng - Chapter 5

6.Nam phi nữ tướng - Chapter 6

7.Nam phi nữ tướng - Chapter 7

8.Nam phi nữ tướng - Chapter 8

9.Nam phi nữ tướng - Chapter 9

10.Nam phi nữ tướng - Chapter 10

11.Nam phi nữ tướng - Chapter 11

12.Nam phi nữ tướng - Chapter 12

13.Nam phi nữ tướng - Chapter 13

14.Nam phi nữ tướng - Chapter 14

15.Nam phi nữ tướng - Chapter 15

16.Nam phi nữ tướng - Chapter 16

17.Nam phi nữ tướng - Chapter 17

18.Nam phi nữ tướng - Chapter 18

19.Nam phi nữ tướng - Chapter 19

20.Nam phi nữ tướng - Chapter 20

21.Nam phi nữ tướng - Chapter 21

22.Nam phi nữ tướng - Chapter 22

23.Nam phi nữ tướng - Chapter 23

24.Nam phi nữ tướng - Chapter 24

25.Nam phi nữ tướng - Chapter 25

26.Nam phi nữ tướng - Chapter 26

27.Nam phi nữ tướng - Chapter 27

28.Nam phi nữ tướng - Chapter 28

29.Nam phi nữ tướng - Chapter 29

30.Nam phi nữ tướng - Chapter 30

31.Nam phi nữ tướng - Chapter 31

32.Nam phi nữ tướng - Chapter 32

33.Nam phi nữ tướng - Chapter 33

34.Nam phi nữ tướng - Chapter 34

35.Nam phi nữ tướng - Chapter 35

36.Nam phi nữ tướng - Chapter 36

37.Nam phi nữ tướng - Chapter 37

38.Nam phi nữ tướng - Chapter 38

39.Nam phi nữ tướng - Chapter 39

40.Nam phi nữ tướng - Chapter 40

41.Nam phi nữ tướng - Chapter 41

42.Nam phi nữ tướng - Chapter 42

43.Nam phi nữ tướng - Chapter 43

44.Nam phi nữ tướng - Chapter 44

45.Nam phi nữ tướng - Chapter 45

46.Nam phi nữ tướng - Chapter 46

47.Nam phi nữ tướng - Chapter 47

48.Nam phi nữ tướng - Chapter 48

49.Nam phi nữ tướng - Chapter 49

50.Nam phi nữ tướng - Chapter 50

51.Nam phi nữ tướng - Chapter 51

52.Nam phi nữ tướng - Chapter 52

53.Nam phi nữ tướng - Chapter 53

54.Nam phi nữ tướng - Chapter 54

55.Nam phi nữ tướng - Chapter 55

56.Nam phi nữ tướng - Chapter 56

Truyện mới cập nhật