Nghiêm Tuyển Tiên Thê

Description:
Nàng là phong thủy sư nổi tiếng xuyên việt đến thế giới song song, hắn là người điều hành tập đoàn Nghiêm Thị, tàn nhẫn vô tình. Khi dã bị hắn cuốn lấy thì nàng không thể trốn tranh đi đâu được. Hắn nhếch miệng cười nói " tôi hơi có hứng thú kế hôn với cô". Nhưng mà, đã nói chỉ là danh nghĩa thôi cơ mà, thế nam nhân đêm nào cũng hành hạ nàng này là ai...
Newest Chapters
Chapters List

1.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 0

2.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 1

3.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 2

4.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 3

5.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 4

6.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 5

7.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 6

8.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 7

9.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 8

10.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 9

11.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 11

12.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 12

13.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 13

14.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 14

15.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 15

16.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 16

17.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 17

18.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 17

19.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 18

20.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 19

21.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 20

22.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 21

23.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 22

24.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 23

25.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 24

26.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 25

27.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 26

28.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 27

29.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 28

30.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 29

31.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 30

32.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 31

33.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 32

34.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 33

35.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 34

36.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 35

37.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 36

38.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 37

39.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 38

40.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 58

41.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 40

42.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 41

43.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 42

44.Nghiêm Tuyển Tiên Thê - Chapter 43

Truyện mới cập nhật