Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Description:
Thế nhân phần lớn đều là nhan khống, chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn cốt cách. Nếu trong xã hội này, có một người mang theo ký ức hai đời, yêu bạn sâu đậm, thật hạnh phúc. Thời Nghi đối với Châu Sinh Thần chính là như vậy. Cô một mình theo đoạn ký ức kiếp trước đến bên cạnh anh ấy, đến tìm kiếm đời này nối tiếp kiếp trước của họ, mà một đời một kiếp, cô chỉ muốn có một câu chuyện chân chính thuộc về họ, bất kể phú quý, cùng quân đồng quy.
Newest Chapters
Chapters List

1.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt - Chap giới thiệu

2.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt - Chap 1

3.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt - Chap 2

4.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt - Chap 3

5.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 4

6.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 5

7.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 6

8.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 7

9.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 8

10.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 9

11.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 10

12.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 11

13.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 12

14.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 13

15.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 14

16.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 15

17.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 16

18.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 17

19.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 18

20.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 19

21.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 20

22.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 21

23.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 22

24.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 23

25.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 24

26.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 25

27.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 26

28.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 27

29.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 28

30.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 29

31.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 30

32.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 31

33.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt – Chap 32

34.Nhất sinh nhất thế mỹ nhân cốt - Chap 33 - Thông báo tạm dừng

Truyện mới cập nhật