Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Description:
Thế nhân phần lớn đều là nhan khống, chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn cốt cách. Nếu trong xã hội này, có một người mang theo ký ức hai đời, yêu bạn sâu đậm, thật hạnh phúc. Thời Nghi đối với Châu Sinh Thần chính là như vậy. Cô một mình theo đoạn ký ức kiếp trước đến bên cạnh anh ấy, đến tìm kiếm đời này nối tiếp kiếp trước của họ, mà một đời một kiếp, cô chỉ muốn có một câu chuyện chân chính thuộc về họ, bất kể phú quý, cùng quân đồng quy.
Newest Chapters
Chapters List
Truyện mới cập nhật