Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Description:
Cố thị trưởng nữ - Cố Nhược Bạch bị em gái tính kế hãm hại, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân và trở thành ân nhân cứu mạng cô. Lệ Tư Tước là một người quát gió gọi mây trong giới thương trường, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì cứ dăm ba bữa là tặng nữ nhân cho anh. Hai người vốn dĩ không một chút liên quan gì lại sống cùng với nhau. Lệ Tư Tước bỗng phát hiện ra, là không biết từ khi nào bản thân anh càng ngày càng lún sâu... Cố Nhược Bạch: "Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái! "Lệ Tư Tước: "Sao hả? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy sao?"
Newest Chapters
Chapters List

1.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 1

2.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 2

3.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 3

4.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 4

5.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 5

6.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 6

7.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 7

8.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 8

9.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 9

10.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 10

11.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 11

12.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 12

13.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 13

14.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 14

15.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 15

16.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 16

17.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 17 + 18

18.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 19

19.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 20

20.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 21

21.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 22

22.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 23

23.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 24

24.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 25

25.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 26

26.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 27

27.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 28

28.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 29

29.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 30

30.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 31

31.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 32

32.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 33

33.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 34

34.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 35

35.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 36

36.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 37

37.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 38

38.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 39

39.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 40

40.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 41

41.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 42

42.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 43

43.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 44

44.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 45

45.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 46

46.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 47

47.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 48

48.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 49

49.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 50

50.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 51

51.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 52

52.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 53

53.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 54

54.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 55

55.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 56

56.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 57

57.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 58

58.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 59

59.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 60

60.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 61

61.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 62

62.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 63

63.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 64

64.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 65

65.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 66

66.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 67

67.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 68

68.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 69

69.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 70

Truyện mới cập nhật