Phượng Nghịch Thiên Hạ

Description:
Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . . Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . . Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau
Newest Chapters
Chapters List

1.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 1

2.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 2

3.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 2.1

4.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 2.2

5.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 3

6.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 4

7.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 5

8.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 6

9.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 7

10.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 8

11.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 9

12.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 10

13.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 11

14.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 12

15.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 13

16.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 14

17.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 15

18.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 16

19.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 17

20.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 18

21.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 19

22.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 20

23.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 21

24.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 22

25.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 23

26.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 24

27.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 25

28.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 26

29.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 27

30.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 28

31.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 29

32.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 30

33.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 31

34.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 32

35.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 33

36.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 34

37.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 35

38.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 36

39.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 37

40.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 38

41.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 39

42.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 40

43.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 41

44.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 42

45.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 43

46.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 44

47.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 45

48.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 46

49.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 47

50.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 48

51.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 48.2

52.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 49

53.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 50

54.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 51

55.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 52

56.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 53

57.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 54

58.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 55

59.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 56

60.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 57

61.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 58

62.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 59

63.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 60

64.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 61

65.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 62

66.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 63

67.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 64

68.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 65

69.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 66

70.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 67

71.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 68

72.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 69

73.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 70

74.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 71

75.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 72

76.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 73

77.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 74

78.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 75

79.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 76

80.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 77

81.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 78

82.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 79

83.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 80

84.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 81

85.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 82

86.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 83

87.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 84

88.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 85

89.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 86

90.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 87

91.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 88

92.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 89

93.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 90

94.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 91

95.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 92

96.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 93

97.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 94

98.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 95

99.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 96

100.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 97

101.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 98

102.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 99

103.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 100

104.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 101

105.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 102

106.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 103

107.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 104

108.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 105

109.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 106

110.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 107

111.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 108

112.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 109

113.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 110

114.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 111

115.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 112

116.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 113

117.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 114

118.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 115

119.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 116

120.Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chapter 117

Truyện mới cập nhật