Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma

Description:
Cô vốn chỉ muốn giúp người mẹ đã mất hoàn thành hợp đồng còn dang dở, ai ngờ được mấy nghệ sĩ cô phụ trách người nào người nấy đều là công tử quý tộc. Người ta đói cô nấu cơm, người ta buồn ngủ cô làm gối đầu, người ta khát… khụ khụ! Dạ Vũ Tích, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé! Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?! Người nào đó cúi người nhìn thẳng vào cô bé ngây ngô, khẽ nhếch khóe môi: “Lam Tiểu Mạc! Làm bạn gái anh nhé!”
Newest Chapters
Chapters List

1.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 0

2.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 1

3.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 2

4.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 3

5.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 4

6.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 5

7.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 6

8.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 7

9.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 8

10.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 9

11.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 10

12.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 11

13.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 12

14.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 13

15.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 14

16.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 15

17.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 16

18.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 17

19.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 18

20.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 19

21.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 20

22.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 21

23.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 22

24.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 23

25.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 24

26.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 25

27.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 26

28.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 27

29.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 28

30.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 29

31.Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma - Chapter 30

Truyện mới cập nhật