Solo Leveling - Tôi thăng cấp một mình

Description:
Theo chân Sung JinWoo trên hành trình từ "thợ săn kém cỏi" đến "thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới". (có 1 tí Saitama với 1 tí The gamer, bạn nào thích 2 bộ này xin mời nhảy hố=))
Newest Chapters
Chapters List

1.Solo Leveling - Chapter 0

2.Solo Leveling - Chapter 1

3.Solo Leveling - Chapter 2

4.Solo Leveling - Chapter 3

5.Solo Leveling - Chapter 4

6.Solo Leveling - Chapter 5

7.Solo Leveling - Chapter 6

8.Solo Leveling - Chapter 7

9.Solo Leveling - Chapter 8

10.Solo Leveling - Chapter 9

11.Solo Leveling - Chapter 10

12.Solo Leveling - Chapter 11

13.Solo Leveling - Chapter 12

14.Solo Leveling - Chapter 13

15.Solo Leveling - Chapter 14

16.Solo Leveling - Chapter 15

17.Solo Leveling - Chapter 16

18.Solo Leveling - Chapter 17

19.Solo Leveling - Chapter 18

20.Solo Leveling - Chapter 19

21.Solo Leveling - Chapter 20

22.Solo Leveling - Chapter 21

23.Solo Leveling - Chapter 22

24.Solo Leveling - Chapter 23

25.Solo Leveling - Chapter 24

26.Solo Leveling - Chapter 25

27.Solo Leveling - Chapter 26

28.Solo Leveling - Chapter 27

29.Solo Leveling - Chapter 28

30.Solo Leveling - Chapter 29

31.Solo Leveling - Chapter 30

32.Solo Leveling - Chapter 31

33.Solo Leveling - Chapter 32

34.Solo Leveling - Chapter 33

35.Solo Leveling - Chapter 34

36.Solo Leveling - Chapter 35

37.Solo Leveling - Chapter 36

38.Solo Leveling - Chapter 37

39.Solo Leveling - Chapter 38

40.Solo Leveling - Chapter 39

41.Solo Leveling - Chapter 40

42.Solo Leveling - Chapter 41

43.Solo Leveling - Chapter 42

44.Solo Leveling - Chapter 43

45.Solo Leveling - Chapter 44

46.Solo Leveling - Chapter 45

47.Solo Leveling - Chapter 46

48.Solo Leveling - Chapter 47

49.Solo Leveling - Chapter 48

50.Solo Leveling - Chapter 49

51.Solo Leveling - Chapter 50

52.Solo Leveling - Chapter 51

53.Solo Leveling - Chapter 52

54.Solo Leveling - Chapter 53

55.Solo Leveling - Chapter 54

56.Solo Leveling - Chapter 55

57.Solo Leveling - Chapter 56

58.Solo Leveling - Chapter 57

59.Solo Leveling - Chapter 58

60.Solo Leveling - Chapter 59

61.Solo Leveling - Chapter 60

62.Solo Leveling - Chapter 61

63.Solo Leveling - Chapter 62

64.Solo Leveling - Chapter 63

65.Solo Leveling - Chapter 64

66.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 65

67.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 66

68.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 67

69.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 68

70.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 69

71.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 70

72.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 71

73.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 72

74.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 73

75.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 74

76.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 75

77.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 76

78.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 77

79.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 78

80.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 79

81.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 80

82.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 81

83.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 82

84.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 83

85.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 84

86.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 85

87.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 86

88.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 87

89.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 88

90.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 89

91.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 90

92.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 91

93.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 92

94.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 93

95.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 94

96.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 95

97.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 96: Raw

98.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 97

99.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 98

100.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 99

101.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 100

102.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 101

103.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 102

104.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 103

105.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 104

106.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 105

107.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 106

108.Tôi thăng cấp một mình - Chapter 107

Truyện mới cập nhật