This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o

Description:
Những vụ giết người liên tiếp được gây ra bởi "Người đàn ông trong bức vẽ chân dung". Năm 2006 một người đàn ông có lông mày nối với nhau xuất hiện trong giấc mơ của một cô gái ở New York. Người đàn ông này cũng xuất hiện trong giấc mơ của hơn 3000 người khác và được gọi là "This Man". Điều tra viên vẽ chân dung Amano Hakaru tới vẽ chân dung về một kẻ khả nghi cho hai mẹ con nọ. Đó chính là "This Man"... Đây là sự khởi đầu cho chuỗi sự kiện kinh dị...
Newest Chapters
Chapters List

1.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 1

2.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 2

3.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 3

4.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 4

5.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 5

6.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 6

7.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 7

8.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 8

9.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 9

10.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 10

11.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 11

12.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 12

13.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 13

14.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 14

15.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 15

16.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 16

17.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 17

18.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 18

19.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 19

20.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 20

21.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 21

22.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 22

23.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 23

24.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 24

25.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 25

26.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 26

27.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 27

28.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 28

29.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 29

30.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 30

31.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 31

32.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 32

33.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 33

34.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 34

35.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 35

36.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 36

37.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 37

38.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 38

39.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 39

40.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 40

41.This Man: Sono Kao o Mita Mono ni wa Shi o - Chapter 41

Truyện mới cập nhật