Thuần tình Lục thiếu

Description:
Nữ giả nam, cô là một tay chơi biết cách ghẹo gái, ôn nhu galăng level max, luôn mỉm cười thân thiện ! Phụ nữ thì cứ gọi là lảo đảo quay quanh cô, si mê cô như điếu đổ, đàn ông lại bị bẻ cong vô số. Phương châm cuộc sống: chỉ cần cái cuốc cày tốt thì không có góc tường nào là đào không đổ, được mọi người đặt biệt hiệu là “ Bến tàu Loan Tử” ! Tống Kế Trạch - vị vua “không vương miện” của Đế Thành lại nhận cô làm huynh đệ, cuối cùng lại “lên giường” với cô ! Lục Đinh Ninh tức giận:” Tống thiếu, tôi coi anh như huynh đệ, ấy vậy mà, mẹ nó, anh lại muốn ngủ với tôi” Câu chuyện tình yêu hài hước cũng không kém phần gay cấn lãng mạn này sẽ diễn biến như thế nào đây?
Newest Chapters
Chapters List

1.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 1

2.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 2

3.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 3

4.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 4

5.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 5

6.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 6

7.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 7

8.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 8

9.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 9

10.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 10

11.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 11

12.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 12.1

13.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 12.2

14.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 13.1

15.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 13.2

16.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 14.1

17.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 14.2

18.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 15.1

19.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 15.2

20.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 16

21.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 17.1

22.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 17.2

23.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 18

24.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 19.1

25.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 19.2

26.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 20.1

27.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 20.2

28.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 21.1

29.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 21.2

30.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 22.1

31.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 22.2

32.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 23.1

33.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 23.2

34.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 24.1

35.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 24.2

36.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 25.1

37.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 25.2

38.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 26.1

39.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 26.2

40.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 27.1

41.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 22.5

42.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 23

43.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 23.1

44.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 23.2

45.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 23.5

46.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 24

47.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 24.1

48.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 24.2

49.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 24.5

50.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 25

51.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 25.1

52.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 25.2

53.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 25.5

54.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 26

55.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 26.1

56.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 26.2

57.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 26.5

58.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 27

59.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 27.1

60.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 27.2

61.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 27.5

62.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 37.2

63.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 38

64.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 38.1

65.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 38.2

66.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 39.1

67.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 40.2

68.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 41.1

69.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 41.2

70.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 42.1

71.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 42.2

72.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 43.1

73.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 43.2

74.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 44.1

75.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 44.2

76.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 45.1

77.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 45.2

78.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 46

79.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 47

80.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 48

81.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 49

82.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 50

83.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 51

84.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 52

85.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 53

86.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 54

87.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 55

88.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 56

89.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 57

90.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 58

91.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 59

92.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 60

93.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 61

94.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 63

95.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 64

96.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 65

97.Thuần tình Lục thiếu - Chapter 65

Truyện mới cập nhật