Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha!

Description:
Triệu Hạo là tổng tài của một tập đoàn lớn, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, bời vì độc thân nhiều năm nên bị mọi người đồn là đồng tính luyến ái. Để loại bỏ lời đồn nên tổng tài đại nhân bỏ số tiền lớn ra để mua robot cao cấp Lục Thanh để đóng giả bạn gái của mình. Nhưng tại sao một robot rõ ràng chỉ làm theo trình tự này, ngoại trừ năng lực cao siêu ra lại có nhiều ý nghĩ dư thừa như vậy ? Lục Thanh tỏ vẻ đóng giả làm robot như thế này phải chịu áp lực rất lơn a . . . .
Newest Chapters
Chapters List

1.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 1

2.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 2

3.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 3

4.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 4

5.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 5

6.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 6

7.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 7

8.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 8

9.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 9

10.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 10

11.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 11

12.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 12

13.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 13

14.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 14

15.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 15

16.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 16

17.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 17

18.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 18

19.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 19

20.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 20

21.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 21

22.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 22

23.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 23

24.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 24

25.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 25

26.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 26

27.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 27

28.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 28

29.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 29

30.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 30

31.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 31

32.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 32

33.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 33

34.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 34

35.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 35

36.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 36

37.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 37

38.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 38

39.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 39

40.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 40

41.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 41

42.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 42

43.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 43

44.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 44

45.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 45

46.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 46

47.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 47

48.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 48

49.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 49

50.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 50

51.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 51

52.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 52

53.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 53

54.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 54

55.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 55

56.Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha ! - Chapter 56

Truyện mới cập nhật