Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh

Description:
Thiếu nữ hiện đại xuyên không về cổ đại, ngoài ra còn có tùy thân không gian trang bức khai qua. Bạn tưởng đây là tiết tấu của bàn tay vàng hả? No! Yêu nhầm người là phải chịu chết thảm thôi! Không sao, cũng may ông trời lại cho ta cơ hội trùng sinh. Nộ xích hoàng tộc, ác chỉnh hắc liên, xưng bá hậu cung! Nhưng rồi, ngẫu nhiên lại gặp lại kẻ đã giết ta ở kiếp trước, kiếp này hắn hóa thân thành 1 tiểu nải cẩu đeo dính tỷ như sam?! Trời à! Dễ thương như này sao ta chịu nổi đây!
Newest Chapters
Chapters List

1.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 0

2.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 1

3.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 2

4.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 3

5.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 4

6.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 5

7.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 6

8.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 7

9.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 8

10.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 9

11.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 10

12.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 11

13.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 12

14.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 13

15.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 14

16.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 15

17.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 16

18.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 17

19.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 19

20.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 20

21.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 21

22.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 22

23.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 23

24.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 24

25.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 25

26.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 26

27.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 27

28.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 28

29.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 29

Truyện mới cập nhật