Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh

Description:
Thiếu nữ hiện đại xuyên không về cổ đại, ngoài ra còn có tùy thân không gian trang bức khai qua. Bạn tưởng đây là tiết tấu của bàn tay vàng hả? No! Yêu nhầm người là phải chịu chết thảm thôi! Không sao, cũng may ông trời lại cho ta cơ hội trùng sinh. Nộ xích hoàng tộc, ác chỉnh hắc liên, xưng bá hậu cung! Nhưng rồi, ngẫu nhiên lại gặp lại kẻ đã giết ta ở kiếp trước, kiếp này hắn hóa thân thành 1 tiểu nải cẩu đeo dính tỷ như sam?! Trời à! Dễ thương như này sao ta chịu nổi đây!
Newest Chapters
Chapters List

1.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 0

2.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 1

3.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 2

4.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 3

5.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 4

6.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 5

7.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 6

8.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 7

9.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 8

10.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 9

11.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 10

12.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 11

13.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 12

14.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 13

15.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 14

16.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 15

17.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 16

18.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 17

19.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 19

20.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 20

21.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 21

22.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 22

23.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 23

24.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 24

25.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 25

26.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 26

27.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 27

28.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 28

29.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 29

30.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 30

31.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 31

32.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 32

33.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 33

34.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 34

35.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 35

36.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 36

37.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 37

38.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 38

39.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 39

40.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 41

41.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 38

42.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 39

43.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 40

44.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 41

45.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 44

46.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 43

47.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 44

48.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 45

49.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 46

50.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 47

51.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 48

52.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 49

53.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 50

54.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 51

55.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 52

56.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 53

57.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 54

58.Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ - Chapter 55

Truyện mới cập nhật