Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Description:
Ngày đầu tiên đi học, Lục Thanh Thanh thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, đụng độ một trong “Bộ tứ Tịch Đế” Mục Dật Thần, trở thành kẻ thù chung của cả trường học. Từ đó cô bị chơi xấu, bắt nạt, ức hiếp không biết bao nhiêu lần, ngày ngày sống giữa bầy lang sói… Tuy vậy, Lục Khanh Khanh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các anh chàng đẹp trai. Sau nhiều lần chiến đấu với kẻ thù Mục Dật Thần, Lục Khanh Khanh nhận ra, dường như anh đã thay đổi “đối sách” với cô…
Newest Chapters
Chapters List

1.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 1

2.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 2

3.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 3

4.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 4

5.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 5

6.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 6

7.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 7

8.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 8

9.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 9

10.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 10

11.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 11

12.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 12

13.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 13

14.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 14

15.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 15

16.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 16

17.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 17

18.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 18

19.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 19

20.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 20

21.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 21

22.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 22

23.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 23

24.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 24

25.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 25

26.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 26

27.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 27

28.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 28

29.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 29

30.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 30

31.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 31

32.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 32

33.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 33

34.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 34

35.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 35

36.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 36

37.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 37

38.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 38

39.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 39

40.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 40

41.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 41

42.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 42

43.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 43

44.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 44

45.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 45

46.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 46

47.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 47

48.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 48

49.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 49

50.Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo - Chapter 50

Truyện mới cập nhật