Tử Sắc Sắc Vi

Description:
Đỗ Tuyết Vi vốn là một đại tiểu thư sống trong cuộc sống giàu có, an nhàn, gia đình hành phúc. Nhưng bởi vì cha tự sát, gia đình tuyệt đẹp của cô ấy bống chốc sụp đổ, mẹ của Tuyết Vi vì bị sốc quá lớn nên ốm nặng liệt giường. Vì trang trải cho cuộc sống, vì kiếm tiền chữa trị cho mẹ mà cô ấy bắt buộc phải trở thành một công chúa tiếp khách ở Thủy Vân Gian. Bằng sự thông minh và những thủ đoạn của mình nên cô ấy đã nhận được một khách nhân kỳ quái, vì lợi ích và cừu hận, Tuyết Vi đã ký hiệp nghị quyến rũ vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng Hoắc Nhất Minh...
Newest Chapters
Chapters List

1.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 1

2.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 2

3.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 3

4.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 4

5.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 5

6.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 6

7.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 7

8.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 8

9.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 9

10.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 10

11.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 11

12.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 12

13.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 13

14.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 14

15.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 15

16.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 16

17.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 17

18.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 18

19.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 19

20.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 20

21.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 21

22.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 22

23.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 23

24.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 24

25.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 25

26.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 26

27.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 27

28.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 28

29.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 29

30.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 30

31.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 31

32.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 32

33.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 33

34.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 34

35.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 35

36.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 36

37.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 37

38.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 38

39.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 39

40.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 40

41.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 41

42.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 42

43.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 43

44.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 44

45.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 45

46.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 46

47.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 47

48.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 48

49.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 49

50.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 50

51.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 51

52.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 52

53.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 53

54.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 54

55.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 55

56.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 56

57.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 57

58.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 58

59.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 59

60.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 60

61.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 61

62.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 62

63.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 63

64.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 64

65.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 65

66.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 66

67.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 67

68.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 68

69.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 69

70.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 70

71.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 71

72.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 72

73.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 73

74.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 74

75.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 75

76.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 76

77.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 77

78.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 78

79.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 79

80.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 80

81.Tử Sắc Sắc Vi - Chapter 81

Truyện mới cập nhật