Vật Thể Bị Nguyền Rủa

Description:
Yuuji Itadori là một thiên tài có tốc độ và sức mạnh, nhưng cậu ấy muốn dành thời gian của mình trong Câu lạc bộ Tâm Linh. Một ngày sau cái chết của ông mình, anh gặp Megumi Fushiguro, người đang tìm kiếm vật thể bị nguyền rủa mà các thành viên CLB đã tìm thấy. Đối mặt với những con quái vật khủng khiếp bị "Ám", Yuuji nuốt vật thể bị phong ấn để có được sức mạnh của nó và cứu bạn bè của mình! Nhưng giờ Yuuji là người bị "Ám", và cậu ấy sẽ bị kéo vào thế giới ma quỷ ly kỳ của Megumi và những con quái vật độc ác ...
Newest Chapters
Chapters List

1.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 1

2.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 2

3.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 3

4.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 4

5.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 5

6.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 6

7.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 7

8.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 8

9.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 9

10.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 10

11.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 11

12.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 12

13.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 13

14.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 14

15.Vật Thể Bị Nguyền Rủa – Chapter 15

16.Vật Thể Bị Nguyền Rủa – Chapter 16

17.Vật Thể Bị Nguyền Rủa – Chapter 17

18.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 18

19.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 19

20.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 20

21.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 21

22.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 22

23.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 23

24.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 24

25.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 25

26.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 26

27.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 27

28.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 28

29.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 29

30.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 30

31.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 31

32.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 32

33.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 33

34.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 34

35.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 35

36.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 36

37.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 37

38.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 38

39.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 39

40.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 40

41.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 41

42.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 42

43.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 43

44.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 44

45.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 45

46.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 46

47.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 47

48.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 48

49.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 49

50.Vật Thể Bị Nguyền Rủa - Chapter 50

Truyện mới cập nhật