ViewFinder

Description:
Takaba Akihito là một chàng phóng viên trẻ trung, đầy nhiệt huyết và chính nghĩa, vì vậy mà cậu thường săn tin tức của những vụ làm ăn phi pháp. Thật không may, trong một lần theo dấu tội phạm, cậu rơi vào tầm ngắm của ông trùm đầy quyền lực nơi thế giới ngầm - Asami Ryuuchi. Rơi vào tay Asami, cuộc sống của Akihito bị đảo lộn hoàn toàn. Cậu luôn gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng xoáy của thế giới ngầm, nhưng liệu Akihito có thoát nổi bàn tay của người đàn ông quyền lực và quyến rũ kia?
Newest Chapters
Chapters List

1.ViewFinder - Chapter 1

2.ViewFinder - Chapter 2

3.ViewFinder - Chapter 3

4.ViewFinder - Chapter 4

5.ViewFinder - Chapter 5

6.ViewFinder - Chapter 6

7.ViewFinder - Chapter 7

8.ViewFinder - Chapter 8

9.ViewFinder - Chapter 9

10.ViewFinder - Chapter 10

11.ViewFinder - Chapter 11

12.ViewFinder - Chapter 12

13.ViewFinder - Chapter 13

14.ViewFinder - Chapter 14

15.ViewFinder - Chapter 15

16.ViewFinder - Chapter 16

17.ViewFinder - Chapter 17

18.ViewFinder - Chapter 18

19.ViewFinder - Chapter 19

20.ViewFinder - Chapter 20

21.ViewFinder - Chapter 21.1

22.ViewFinder - Chapter 21.2

23.ViewFinder - Chapter 22

24.ViewFinder - Chapter 23

25.ViewFinder - Chapter 24

26.ViewFinder - Chapter 25

27.ViewFinder - Chapter 26

28.ViewFinder - Chapter 27

29.ViewFinder - Chapter 28

30.ViewFinder - Chapter 29

31.ViewFinder - Chapter 30

32.ViewFinder - Chapter 30.1

33.ViewFinder - Chapter 30.2

34.ViewFinder - Chapter 31.1

35.ViewFinder - Chapter 31.2

36.ViewFinder - Chapter 32

37.ViewFinder - Chapter 33

38.ViewFinder - Chapter 34

39.ViewFinder - Chapter 35

40.ViewFinder - Chapter 36

41.ViewFinder - Chapter 36.1

42.ViewFinder - Chapter 36.2

43.ViewFinder - Chapter 36.3

44.ViewFinder - Chapter 36.4

45.ViewFinder - Chapter 37

46.ViewFinder - Chapter 38

47.ViewFinder - Chapter 39

48.ViewFinder - Chapter 40

49.ViewFinder - Chapter 41

50.ViewFinder - Chapter 42

51.ViewFinder - Chapter 43

52.ViewFinder - Chapter 44

53.ViewFinder - Chapter 45

54.ViewFinder - Chapter 46

55.ViewFinder - Chapter 48

56.ViewFinder - Chapter 49

57.ViewFinder - Chapter 50

58.ViewFinder - Chapter 51

59.ViewFinder - Chapter 52

60.ViewFinder - Chapter 53

61.ViewFinder - Chapter 54

62.ViewFinder - Chapter 55

63.ViewFinder - Chapter 56

64.ViewFinder - Chapter 57

65.ViewFinder - Chapter 58

66.ViewFinder - Chapter 59

67.ViewFinder - Chapter 60

68.ViewFinder - Chapter 61

69.ViewFinder - Chapter 62

70.ViewFinder - Chapter 63

71.ViewFinder - Chapter 64

72.ViewFinder - Chapter 69.5

73.ViewFinder - Chapter 70

74.ViewFinder - Chapter 71

75.ViewFinder - Chapter 72

76.ViewFinder - Chapter 73

77.ViewFinder - Chapter 74

78.ViewFinder - Chapter 75

79.ViewFinder - Chapter 76

80.ViewFinder - Chapter 77

81.ViewFinder - Chapter 78

82.ViewFinder - Chapter 79

83.ViewFinder - Chapter 79.5

84.ViewFinder - Chapter 80

85.ViewFinder - Chapter 81

86.ViewFinder - Chapter 81

87.ViewFinder - Chapter 82

Truyện mới cập nhật