Vợ Yêu Gả Nhầm Của Phúc Hắc Tổng Tài

Description:
Nội dung truyện: Bị chính em gái cùng cha khác mẹ bày mưu hãm hại, xém chút mất thân, Tịch Chỉ Mộng không làm thì thôi đã làm thì làm tới cùng, lên giường cùng em rể Cố Hạn Vân. Ai biết được rằng, cái người mang tiếng trong bán kính 5m không được có bóng dáng nữ nhân ấy lại không những không phản đối trò dụ dỗ của cô, mà còn lập hiệp ước, muốn cô làm người phụ nữ của mình.... [THÔNG BÁO NGƯNG TRUYỆN "VỢ YÊU GẢ NHẦM CỦA PHÚC HẮC TỔNG TÀI: Phía bên Trung đã ngưng ra bộ này từ sau chap 63 nên nhóm mình không dịch tiếp được nhé!]
Newest Chapters
Chapters List

1.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 1

2.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 2

3.Vợ Yêu Gả Nhầm – Chap 3

4.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 4

5.Vợ Yêu Gả Nhầm – Chap 5

6.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 6

7.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 7

8.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 8

9.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 9

10.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 10

11.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 11

12.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 12

13.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 13

14.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 14

15.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 15

16.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 16

17.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 17

18.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 18

19.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 19

20.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 20

21.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 21

22.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 22

23.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 23

24.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 24

25.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 25

26.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 26

27.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 27

28.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 28

29.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 29

30.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 30

31.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 31

32.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 32

33.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 33

34.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 34

35.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 35

36.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 36

37.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 37

38.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 38

39.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 39

40.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 40

41.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 41

42.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 42

43.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 43

44.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 44

45.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 45

46.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 46

47.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 47

48.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 48

49.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 49

50.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 50

51.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 51-56

52.Vợ Yêu Gả Nhầm - Chap 57-63

Truyện mới cập nhật