Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Description:
Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!!
Newest Chapters
Chapters List

1.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 1

2.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 2

3.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 3

4.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 4

5.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 5

6.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 6

7.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 7

8.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 8

9.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 9

10.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 10

11.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 11

12.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 12

13.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 13

14.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 14

15.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 15

16.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 16

17.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 17

18.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 18

19.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 19

20.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 20

21.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 21

22.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 22

23.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 23

24.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 24

25.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 25

26.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 26

27.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 27

28.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 28

29.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 29

30.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 30

31.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 31

32.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 32

33.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 33

34.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 34

35.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 35

36.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 36

37.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 37

38.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 38

39.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 39

40.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 40

41.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 41

42.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 42

43.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 43

44.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 44

45.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 45

46.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 46

47.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 47

48.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 48

49.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 49

50.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 50

51.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 51

52.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 52

53.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 53

54.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 54

55.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 55

56.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 56

57.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 57

58.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 58

59.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 59

60.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 60

61.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 61

62.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 62

63.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 63

64.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 64

65.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 65

66.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 66

67.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 67

68.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 68

69.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 69

70.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 70

71.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 71

72.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 72

73.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 73

74.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 74

75.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 75

76.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 76

77.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 77

78.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 78

79.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 79

80.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 80

81.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 81

82.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 82

83.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 83

84.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 84

85.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 85

86.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 86

87.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 87

88.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 88

89.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 89

90.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 90

91.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 91

92.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 92

93.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 93

94.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 94

95.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 95

96.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 96

97.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 97

98.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 98

99.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 99

100.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 100

101.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 101

102.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 102

103.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 103

104.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 104

105.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 105

106.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 106

107.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 107

108.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 108

109.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 109

110.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 110

111.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 111

112.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 112

113.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 113

114.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 114

115.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 115

116.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 116

117.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 117

118.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 118

119.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 119

120.Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Chapter 120

Truyện mới cập nhật